Màn hình android 2023 cho BMW 750i

15.800.000

hông số của màn hình android 2023
  • Kích thước: 8 𝐢𝐧𝐜𝐡
  • Độ phân giải: 𝟏𝟗𝟐𝟎𝐱𝟕𝟐𝟎
  • Bộ nhớ: 𝟒𝐆𝐛+𝟔𝟒𝐆𝐛
  • Tốc độ xử lý: 𝟏.𝟖𝐆𝐇𝐳 – 𝟐.𝟐𝐆𝐇𝐳
𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐭:
  • Chạy hệ điều hành: Android 10.0
  • Ra lệnh giọng nói Kiki trên vô lăng
  • Hỗ trợ LTE 4G và Wi-Fi, có khe cắm thẻ sim 4G
  • Dẫn đường GPS: Google Maps, Navitel, VietMap S1