Bộ giải mã áp suất lốp cho các dòng Toyota

Ưu Điểm Bộ Sản Phẩm:
  • Phần mềm tiếng Việt hoàn toàn dễ sử dụng.
  • Cắm zin 100% và hiển thị luôn.
  • Kết nối qua App trên điện thoại.
  • Đảo lốp trực tiếp qua phần mềm chứ không cần mất công ra xì từng lốp.
  • Nổ máy là nhận thông số lốp không cần chờ đợi lâu.