Kích hoạt tính năng ẩn Ford Ranger XL 2023

Kích hoạt tính năng ẩn sẽ bao gồm các hạng mục sau:

  • Tăng số lần Signal 1 chạm
  • Khôi phục lên kính 1 chạm 4 cánh
  • Kích hoạt chế độ Off- Road
  • Căn chỉnh đồng hòi theo cỡ lớp
  • Đèn chào quanh xe khi lại gần
  • Kích hoạt chế độ Zone Light
  • Đưa menu điều khiển lên đồng hồ
  • Thêm chế độ dẫn đường lên đồng hồ
  • Tắt bật cảnh báo thắt dây an toàn
  • Báo nhiệt độ lốp từng bánh