Viền che mưa cho Creta 2022

480.000

Viền che mưa là sản phẩm cần thiết cần gắn thêm vô cùng tiện lợi giúp bạn muốn hé cả 4 cửa hoặc 1 cửa bên lái lấy không khí bên ngoài khi đi chậm hoặc đỗ xe lúc trời mưa thì rất là tuyệt vời.

Hiện viền che mưa cho Creta 2022 có 2 loại:

  • Che mưa đen Creta – Giá: 480.000 vnđ
  • Che mưa viền xi chỉ inox – Giá: 680.000 vnđ